Najlepšie platené pracovné pozície

Získaním najviac platených pracovných miest na trhu môžete zvýšiť svoj príjem. Peniaze, ktoré sa zamestnancovi dostanú za prácu, sú formou kompenzácie. V skutočnosti sú niektorí ľudia, ktorí…

Read more

Ako zmeniť prácu

People who work for a company that is changing from a traditional business to a new one may wonder on how to change job as per the…

Read more

Ako zvládnuť pracovný pohovor

Pracovné listy na vymenovanie do zamestnania sa používajú na informovanie zamestnanca, že bol vybraný na obsadenie určitej pracovnej pozície v spoločnosti. Občas je to tiež prehľad a…

Read more

Ako napísať životopis

Písanie životopisov pre trh práce sa stáva čoraz špecializovanejším. V angličtine je curriculum vita latinsky „cogus“ alebo „zkouška“ stručným písomným vyjadrením o vzdelaní, kvalifikácii a pracovných skúsenostiach…

Read more

Ako si nájsť prácu

Ako nájsť prácu je otázka, ktorú si milióny ľudí kládli naraz. S rastúcou nezamestnanosťou je viac uchádzačov o zamestnanie ako dostupných pracovných miest. Môže to byť dobrá…

Read more